Formulare tip cu mentionarea timpului necesar completarii

PDF: